ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (2020-21)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (2020-21)

- Αποτελέσματα εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ από 26.02.2021 έως και 08.03.2021. Θα αποσταλεί ειδική ενημέρωση για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσες/οι έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν, επίσης μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/, υποβολή αίτησης απαλλαγής από μεταπτυχιακά τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 και την λοιπή κείμενη νομοθεσία, από 1 έως 15 Μαρτίου 2021. Θα αποσταλεί ειδική ενημέρωση.

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου θα ξεκινήσουν από 08.03.2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Από τη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος