Καλώς ήλθατε! Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» έχει ως ερευνητικό αντικείμενο σπουδής τις Πηγές, τη Λατρεία καθώς επίσης και την πολιτισμική έκφραση των ποικίλων πτυχών του διαπολιτισμικού βίου του Χριστιανισμού. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των πηγών, της βιβλικής, ιστορικής, λατρευτικής, αισθητικής καθώς επίσης και της πατερικής θεολογικής έκφρασης στο διαπολιτισμικό-χριστιανικό πλαίσιο.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
27 ΤΕΤΑΡΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ