ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ" (2022-23)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ" (2022-23)

Ανακοινώνεται ότι η 7η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της 3ης/3/2023 ενέκρινε τον πίνακα επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ακαδ. έτους 2022-2023. Ο Πίνακας των επιτυχόντων έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
               α/α    ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΚΠΑ
1.        124033/17-11-2022
2.        134421/10-12-2022
3.        124798/19-11-2022
4.        124821/20-11-2022
5.        124834/20-11-2022
6.        119935/10-11-2022
7.        124522/18-11-2022
8.        124024/17-11-2022
9.        115485/03-11-2022
10.        124827/20-11-2022
11.        105030/12-10-2022
12.        112702/29-10-2022
13.        134337/09-12-2022
14.        97897/28-09-2022
15.        121662/14-11-2022
16.        105390/12-10-2022
17.        123993/17-11-2022
18.        115321/02-11-2022
19.        102894/07-10-2022
20.        124836/20-11-2022